Aktualności

Obowiązek Informacyjny RODO01-04-2018

Szanowny Kliencie,

W dniu 25 maja 2018 r. weszło w życie Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych (RODO). W Strefie Ruchu przywiązujemy najwyższą staranność do zapewnienia bezpieczeństwa Państwa danych. W związku z tym, chcemy Państwa poinformować o sposobie w jaki będziemy przetwarzali Państwa dane oraz o przysługujących Państwu prawach.

Informacje związane z przetwarzaniem danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest PRO Forma Michał Chyliński w Pabianicach przy ul. Warszawskiej  7/9. Z Administratorem można kontaktować się pisemnie za pomocą poczty na adres biura mieszczącego się przy Warszawskiej 7/9  95-200 w Pabianicach lub poprzez pocztę elektroniczną na adres biuro@strefa-ruchu.com

Państwa dane osobowe są przetwarzane

Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. F RODO, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią. Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w zakresie, w jakim zostały one udostępniane przez Państwa.

Dane, które dotyczą Pani/Pana będą przetwarzane w celu :

 1. zawarcia i realizacji umowy,
 2. przedstawienia ofert handlowych,
 3. prowadzenia analiz i statystyk oraz na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej,
 4. sprzedaży produktów i usług oferowanych przez Strefę Ruchu
 5. prowadzenia działań marketingowych w tym do zachęcenia Państwa do nabycia produktów i/lub usług,
 6. profilowania - dążymy bowiem do ciągłego ulepszania naszych usług, dlatego chcemy dostarczać tylko potencjalnie interesujące Państwa informacje – spersonalizowane propozycje,
 7. dochodzenia roszczeń,
 8. archiwizacji,
 9. prowadzenia działań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa,
 10. wypełniania obowiązku prawnego ciążącego na Strefie Ruchu; dane będą przechowywane do czasu upływu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy oraz przez czas, w jakim przepisy prawa wymagają przechowywać dokumentację rachunkową, tj. przez okres 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpił obowiązek zapłaty podatku.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale jest także warunkiem zawarcia umowy handlowej, przedstawiania ofert i realizacji zamówień.

Odbiorcami danych osobowych będą pracownicy Strefy Ruchu oraz firma eFitness, gdzie dane są przechowywane.

W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługuje Państwu prawo do:

 1. żądania od Administratora dostępu do Państwa danych osobowych,
 2. żądania od Administratora sprostowania Państwa danych osobowych,
 3. żądania od Administratora usunięcia Państwa danych osobowych,
 4. żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych,
 5. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych,
 6. przenoszenia Państwa danych osobowych,
 7. wniesienia skargi do organu nadzorczego:
 8. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Administrator danych dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

 

Wróć do listy